Kraftsamling för fler nya församlingar

nyaforsamlingar_web_header

Efter en tid av återhämtning och vila är jag sedan i måndags åter i tjänst. Det känns gott att återigen ta upp arbetet och med Guds hjälp fortsätta verka för Evangeliska Frikyrkans utveckling och Guds rikes tillväxt.

Det är nu ett halvår sedan jag skrev mitt senaste blogginlägg om EFKs huvudsakliga inriktning de närmsta 1,5 åren. Det fokuset förblir min viktigaste uppgift. Jag vill fortsätta att inspirera vår rörelse och arbeta genom vår organisation för förverkligandet av dessa huvudlinjer.

En av de mest betydelsefulla sakerna i att bli en starkare missionell rörelse är grundandet av nya församlingar. Jag skrev för ett år sedan en debattartikel i tidningen Dagen om behovet av en nationell kraftsamling för att grunda nya församlingar i Sverige. Läs den här:  http://www.dagen.se/debatt/dags-att-evangelisera-sverige-1.679825

Nu tar vi ett konkret steg för detta genom att bjuda in till en heldag i Pingstkyrkan Västerås på torsdag den 9.e februari kl 10-16. Vi är sju samfundsledare som tillsammans med det ekumeniska församlingsgrundarnätverket bjuder in till denna dag.

Vår bön och förhoppning är att vi tillsammans ska få en tydligare vision för fler nya församlingar i Sverige samt att vi kan enas kring några gemensamma nationella strategier som kan öka kraften och takten i antal församlingar som grundas i vårt land.

Jag vill verkligen uppmuntra dig och församlingsledarna i din församling att komma! Precis som att varje kristen församling behöver vara engagerad i internationell mission så behöver varje kristen församling på olika sätt vara involverad i församlingsgrundande arbete i Sverige. Kom med och få en vision av hur det kan ta sig uttryck i och genom din församling!

För mer info och anmälan till dagen på torsdag:  http://www2.xn--pionjr-fua.nu/nya-kyrkor-2017

 

 

Annonser

3 kommentarer

Under Okategoriserade

Höstens fokus för EFK

Efter en sommar med en riktigt uppmuntrande Torpkonferens och en skön semester i juli så började jag jobba igen 1 augusti. Den här första månaden har framför allt inneburit Missionärskonferens, Frizon och en resa till vår partner ASSI i indien. Väldigt bra, uppmuntrande och roligt på många sätt. Gud verkar i och igenom vår rörelse och det finns en gemensam känsla av att vi är på väg mot en än större kraft och verkan som möjliggör än större segrar för Guds rike!

Det har också varit en månad av bön och reflektion kring vad Guds Ande nu på ett särskilt sätt vill att vi lyfter fram och fokuserar under hösten och även in i 2017. Jag vill dela med mig av dessa tankar här. Hoppas att du blir utmanad och inspirerad och vill vara med!

 1. Dela evangeliet och gör lärjungar
  Inför 2016 upplevde jag ett tydligt tilltal från Herren. Om vi inte börjar dela evangeliet och göra lärjungar på gräsrotsnivå i Sverige så kommer vi aldrig se den rörelse av missionella församlingar som vi längtar efter och som EFKs uppdragsbeskrivning så tydligt lyfter fram. Därför kommer vi under minst 18 månader framöver rulla ut en träning i detta handledda av Steve Addison (www.movements.net) –  vars mål komer vara att varenda EFKare inom två år har blivit utrustade för detta! De första tillfällena kommer nu i september 23-24 i New  Life Stockholm och 31-1 i Ryttargårdskyrkan Linköping. Kom och ta del av detta. Ju förr desto bättre! Se mer info på www.efk.se/addison
 2. Från addition till multiplikation
  Om drömmen om en missionell rörelse ska bli verklighet så behövs också ett nytt sätt att tänka och arbeta. Det handlar om flera saker men ett av de större skiften som måste ske är att vi börjar leda och verka utifrån en princip av multiplikation, där allt vi gör – i sig självt- behöver kunna bemyndigas och mångfaldigas i flera generationer. I Varanasi i Indien förra veckan mötte jag församlingsledare som var med vid starten av  ASSI för 25 år sedan. De berättar att de nu kan räkna till minst 30 generationer av nya församlingar. Inte konstigt att rörelsen vuxit från 0-15 miljoner lärjungar på 25 år! Vår EFK medarbetare Victor John började i Varanasi från ingenting med bön och evangelisation och tydliga gudsrikesprinciper om lärjungaträning, församlingsgrundande och multiplicering. Det är helt otroligt hur Gud har använt det! Vi behöver lära oss av honom och andra som har denna erfarenhet. En annan sådan är Dave Fergusson. Grundare och pastor för församlingen  Community Christian Church i Chicago men också ledare och grundare av församlingsgrundarnätverket New Thing. Han är också en av de som står bakom Exponentials som är världens största konferens och resurs för församlingsgrundande. Vi i Missionsledningen kommer tillsammans med flera EFK pastorer vara med på en konferens i Manchester med Dave och Steve m fl. Läs mer här: https://exponential.org/events/manchester2016/
  Dave har också tackat ja till att komma till Torpkonferensen midsommar 2017. Vi tror att Dave och New Thing kommer vara en viktig resurs och input för oss i resan för att bli en multiplicerande rörelse.
 3. Tydligare och starkare nätverk
  Hösten kommer också innebära att vi ökar takten i arbetet med att utveckla EFKs nätverk genom att identifiera och förlösa hubbar. Vi kommer nu ta steget att identifiera regionala hubbar där vi ber ett antal nyckelledare och församlingar ta ledarskap i sin region. Målet är att ingen EFK församling eller EFK församlingsledare ska sakna ett nätverk att relatera till där man både kan ta emot och ge vidare och känna sammanhang. Men också arbetet med att identifiera tematiska hubbar som kan bygga nätverk kring viktiga arbeten och frågor kommer ges mer kraft. Läs mer på http://www.efk.se/om-efk/hitta-din-hubb.html
 4. Flykting- och integrationsarbete
  Vi samlar nu alla krafter vi har i vår rörelse och förhoppningsvis ännu bredare än så för att tjäna i den flykting- och integrations  utmaning som vårt land och vår värld befinner sig i. För att göra detta så startar vi ett kraftfullt projekt med ett ledningsteam som arbetar samordnande och programövergripande med detta. Teamet består initialt av Markus Sand – vår nuvarande flyktingsamordnare, Daniel Råsberg – missionär och klusterledare i region Mellanöstern/Europa samt Hanna Ciszuk-Hägerman – operativ samordnare i Folkungakyrkan Stockholm. Hanna är från och med nu deltidsanställd ledare för projektet som löper om två år med möjlighet till förlängning ett år. Vårt mål med projektet är att ta det ”fönster av möjligheter” som Gud nu gett oss att göra skillnad i flykting- och integrationssituationen. Vi tror att vi som församlings- och missionsrörelse har de bästa förutsättningarna för detta. Men vi behöver på alla sätt ta vara på det vi har och nu kliva in på allvar. Projektet syftar till det. Allt för de utsatta och behövandes skull!
 5. Flexibelt sändande
  Vi är övertygade om att i kärnan av vår kallelse som rörelse finns i sändandet av arbetare till skörden (Matt 9:38) . Historiskt sett har det handlat om missionärer utomlands och evangelister och pastorer i Sverige. Vi vill fortsätta att vara trogna denna kallelse men inser att former och tjänster i detta sändande skiftar i olika tider och med olika förutsättningar. Vi behöver se de mer ”rörliga” tjänsterna – apostlar, evangelister och profeter –  bli förlösta så att de blir katalysatorer för den missionella rörelse vi vill se. Vi vill sända ut fler både i internationell tjänst men också ut i församlingsgrundande mm i Sverige. Hur ska detta se ut? Hur ska understöd till dessa se ut och fungera? Under hösten kommer detta att utredas och förhoppningsvis beslutas om i EFKs styrelse i november för att kunna lanseras under 2017. Allt för att i ännu högre grad vara en del av Guds sändande till den här världen!

1 kommentar

Under Okategoriserade

Det Jesus påbörjade…

”Ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där…och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista…Men Jesus sa till Simon: Var inte rädd. Från denna stund skall du fånga människor. Då rodde de iland, lämnade allt och följde honom.” (Lukas 5:1-11)

fiskare

Utan Jesus skulle det inte ha funnits något EFK och inte en världsvid Kyrka. Gud uppenbarade sig själv i den korsfäste och uppståndne Jesus från Nasaret, världens Frälsare!

Alla rörelser startar med en person, för oss är den personen framför allt Jesus Kristus. Men var hade vi varit idag om inte Simon Petrus hade lytt Jesus och kastat ut sina nät på djupt vatten? Var hade vi varit om de första lärjungarna inte i all enkelhet och ofullkomlighet hade fullföljt Jesu uppmaning att fortsätta göra det han gjorde?

Om vi idag ska lyda Jesu ord om att ”kasta ut näten på djupt vatten” så behöver det framför allt börja med Jesus och en starkare kärlek till Honom, och bävan inför Honom. Precis så som det började för Petrus. Därefter, också likt Petrus, behöver det fortsätta med en efterföljelse som innebär att fortsätta göra det som Jesus påbörjade…

Apostlarna själva var lärjungar som blev visade vägen framåt av Jesus själv. Han gjorde dem till lärjungar, och när han gjorde det, betydde det också att han samtidigt lärde dem hur de i sin tur ska göra lärjungar, som i sin tur gör lärjungar.

Om vi inte låter görandet och multiplicerandet av lärjungar bli själva fundamentet i vår egen efterföljelse, våra smågrupper, församlingar, ja hela vår missionsrörelse så kommer allt annat vi gör vara otillräckligt. Oavsett hur bra och gott det än är…

Jag har en dröm, vi har en dröm – och visst har du det också?! Att på nytt få se en verklig Jesusrörelse som skakar om vårt land och vår värld.

Alla rörelser börjar med en person…som i sin tur bjuder in andra personer…

– Vill du vara den personen? I kärlek och bävan inför Jesus Kristus säga – Herre börja med mig!

När vi följer Jesus så betyder det att vi säger till andra: ”kom och följ mig såsom jag följer Jesus”.

Vem är din Petrus? Vilka är dina Jakob och Johannes, Marta och Maria…?  Det är nämligen så det går till att göra lärjungar…

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Torp 2016: EXODUS – befriad och sänd!

Skarmavbild-2014-06-18-kl-10-51-40

Vi ser till midsommar fram emot den 130:e Torpkonferensen i rad! En unik konferens på många sätt. Vi vill ta vara på det tilltal från Gud och de källor av väckelse och förnyelse som under alla år har präglat konferensen och som har fått påverka både vårt land och vår värld!

Samtidigt vill vi att konferensen ständigt ska leva i förnyelse och förändring, därför att det rike som vi förkunnar är ett dynamiskt rike som tar sig nya utryck och vägar. Varje generation behöver ett tilltal för just sin tid.

Vi är nu igång med planeringen för årets konferens. Och när vi har bett och sökt Gud för en inriktning så har vi fått till oss: EXODUS – befriad och sänd! Det kommer bland annat att innebära att förmiddagarnas bibelstudier kommer ägnas åt just Andra Moseboken. I bokens tredje kapitel möter Mose Gud själv. Gud väljer att uppenbara sig i en brinnande buske och med sitt eget namn JAHWEH– JAG ÄR. Vår bön är att årets Torpkonferens ska innebära många möten med Gud själv och där Han uppenbarar sig i helighet, kärlek, nåd och kraft!

Vi som Guds folk idag har många utmaningar. Vi lever i en unik tid på flera sätt. Så många kartor ritas om. Det som tidigare gällde gäller inte längre. Allt från världspolitik, till kyrko- och samfundskartor, till det nya Europa och Sverige som växer fram i samband med den stora flyktingströmmen vi ser – så mycket är i förändring. I allt detta så finns det stora möjligheter för oss, men också faror som hotar.

Vi tror inte att den största faran är yttre hot, utan vår egen inre sekularisering som Guds församling.  Att vi ”överger vår första kärlek till Jesus” och att vi ”saknar olja i våra lampor” och därmed är en ljum och sovande Kyrka. Att vi ersätter Gud med andra ”gudar” i form av pengar, ägodelar, makt, sex, kroppsfixering, upplevelser, karriär, familj, barn, kulturell anpassning etc…

Precis som Herren frälste hebréerna ut ur Egypten, ur avgudadyrkan, från köttgrytorna, världslighet och slaveri – så vill Herren idag frälsa oss ur vårt ”Egypten”.  Årets konferens kommer vara ett rop om Jesus Kristus som Herre över hela våra liv! Om ett lärjungaskap som kostar allt!

Men Exodus handlar inte bara om frälsning från något utan också en frälsning till något

För det första blev de BEFRIADE för att tillbe Herren i öknen och det är också vår första kallelse – tillbedjan. Vi vill att årets konferens ska fortsätta utveckla, inspirera och förstärka tillbedjan och lovsång för alla generationer.

För det andra blev de BEFRIADE till ett liv med Guds närvaro i form av en molnstod om dagen och en eldstod om natten och en Gud som i all sin härlighet bor mitt ibland sitt folk. Paulus skriver med syftning på hur Gud gav dem vatten ur klippan genom att Mose slog på den med sin stav (2 Mos 17:1-7): ”Alla drack de samma andliga dryck, de drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus” (1 Kor 10:4). Vi vill att årets konferens ska få präglas av ett liv i Guds närvaro och att vi påtagligt ska få dricka av Kristus som är vårt liv!

  För det tredje blev de BEFRIADE för att leva ett liv i Guds vilja. På berget Sinai fick Mose ta emot tio Guds bud. Nu fick de plötsligt genom Guds uppenbarade Ord en mycket större kunskap om Guds vilja för deras liv. Det är i Guds vilja som vår frihet finns. Vi vill att årets konferens ska utmana våra liv att anpassa sig till Guds Ord och inte tvärtom!

För det fjärde blev de BEFRIADE för att bli SÄNDA att fullgöra sitt missionsuppdrag. Att enligt löftet till Abraham bli till en välsignelse för alla folk. Vi har också blivit befriade för en mission. Vi har blivit sända till alla folk för att förkunna Evangeliet. Vi vill vara en missionell församlingsrörelse, som ständigt går, som är på väg för att fullgöra missionsbefallningen.

Vår önskan och bön är därför: Herre Jesus Kristus – Nu vill vi bryta upp från allt som hindrar oss att bli de du har kallat oss att vara och göra det du har kallat oss att göra. Befria oss och sänd oss! Du är vårt liv och när vi går så går din närvaro med oss!

Läs mer om årets konferens och boka campingplats på www.torpkonferensen.nu

 

2 kommentarer

Under Okategoriserade

God Jul och Gott Nytt År!

EFK-(Daniel)-Julkort-2015

Det är med stor tacksamhet till Gud som jag ser tillbaka på 2015. För mig personligen, men också för EFK och för omvärlden så har det varit ett omvälvande år. Men mitt i stormen visar Gud sin styrka och trofasthet.

Nu ser vi fram emot ett 2016 där vi i organisationen EFK i stort sett har landat i de nya former som Omtaget beslutade om. Nu längtar vi verkligen efter att börja jobba med dessa nya förutsättningar, där stärkandet av vårt nätverk med olika hubbar och resurscenter blir prioriterat.

Ett tilltal har ljudit i mitt inre ett tag. Be gärna över detta och pröva det:

”Det vi nu ser ske är ett fönster av möjligheter. Om vi som Guds församling är trogna vår kallelse i den här tiden och är Kristi Kropp utgiven för den fattige, hemlöse, faderlöse, änkan och främlingen – då kommer Herren göra stora saker och vi ska som Kyrka komma in i en tjänst som vi inte har haft i Sverige på 100 år. Och Herren ska utgjuta sin Ande och vi ska få se en tid då många blir Jesu lärjungar och en våg av nya församlingar, sändande och mission. Men det är ett fönster av möjligheter som bara är öppet för en tid och det är avgörande hur vi gensvarar på Guds kallelse idag.”

Vi ser redan många församlingar som tydligt gensvarar och kliver in i konkret tjänande och sändande. Vi ser hur människor i spåren av detta kommer till tro, låter döpa sig och sänds ut för att vittna om Jesus.

för tre veckor sedan kom detta uppmuntrande mail från en av våra pastorer. Bara ett exempel på det som nu sker på flera platser i vårt land. Låt oss tro att detta bara är början på det Gud kommer göra 2016 och framåt!

”För en tid sedan köpte vi biblar på albanska. En låda med cirka 40 biblar. De är nu alla utdelade och flera nya husgrupper har bildats här i Värmland. Några av dem som fått biblar har anmält sig till dop och ett 10-tal har börjat bli efterföljare till Jesus. De kommer från blodshämnder i Albanien och många fruktar för sina liv. Flera familjemedlemmar har dödats och hämnden skall egentligen fortsätta. I veckan reste en av männen som döptes i förra söndagen tillbaka till Albanien. Han har nu fått arbete och ska bosätta sig på annan ort. Om han stöter på släkt och människor som vill att han ska utföra blodshämnd tänker han säga att han ska bryta våldets spiral och ge förlåtelse. Han har blivit totalt förvandlad i sitt sinne. Tiden före dopet renade han sig och tog det mycket grundligt. Han till och med köpte nya kläder och slängde dem han använt då han utfört kriminella saker. Han strålade av glädje och omfamnade oss i kyrkan. Detta är bara ett exempel på vad som händer när människor får höra evangeliet och läsa Bibeln på sitt språk.
En Alban i staden reser varje vecka till dessa husgrupper och undervisar. Igår bjöd vi in alla till kyrkan för att undervisa dem mer. Efter sång, vittnesbörd, fika och predikan bjöd vi in dem som ville ta emot Jesus in i kyrksalen. Jag gick fram och tände några ljus och då jag vände mig om såg jag hur de två första bänkraderna var fyllda av människor som ville ge sina liv till Jesus och bli efterföljare till Jesus.
En flicka i 20-årsåldern anmälde sig till dop. Nästa söndag kommer fler personer att döpas. Det är en stor längtan efter Gud och Guds kärlek genom Jesus i dessa tider.
I torsdags fick vi be för två ungdomar från Afghanistan som ville bli kristna. Ytterligare två personer bestämde möte senare i veckan för att få veta hur man blir kristen. De fick bibeldelar eftersom alla biblarna var slut. Vi har beställt fler biblar.
Församlingen har pengar för att köpa biblar, böcker och undervisningsmaterial på olika språk. I flera kyrkor är det samlingar av olika slag varje vecka. Bibelgrupper, språkundervisning, gemenskap, undervisning, hobby och lek för barn. Bönesamlingar och gudstjänster.
Ps. Fick veta idag att ännu fler tagit emot Jesus. Över 20 personer som ett resultat av personliga samtal vid överlämnande av 40 biblar på albanska. Flera av dem skall utvisas, men de säger att det gör ingenting. De kom till Sverige för att få uppehållstillstånd, men fick något mycket bättre!!! Ds”

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Starka intryck från besök i Asien

 

Denna veckan har jag landat i Sverige igen efter ett par veckor på resande fot. Jag hade förmånen att tillsammans med vår nya regionledare i Asien, Linnea Åberg, besöka Laos, Kambodja och Thailand. Vi besökte olika partners, sammarbetskyrkor och organisationer som vi arbetar tillsammans med och såg en rad olika projekt. Man blir otroligt stolt och glad över den glöd, överlåtelse och professionalitet som präglar många av våra insatser i Asien. Samtidigt som nöden, fattigdomen och orättvisorna slår emot en. Det är också tänkvärt att i denna del av världen finns majoriteten av jordens befolkning. Mitt i denna stora region ligger alltså vårt Missionscenter i Chiang Mai, Thailand.IMG_0612

Regionledare Andeas Henriksson har under det senaste året tillsammans med våra medarbetare där börjat resan mot att bli det dynamiska resurscenter för samordning, utrustning och sändande som vi vill se. Tillsammans med Linnea har de nu goda förutsättningar att komma ännu längre.

En av höjdpunkterna under resan var mötet med tre äldre kvinnliga pastorer som ledde en rörelse på 18 församlingar ute på Kambodjas landsbygd!


Jag fick också möjlighet att ta med sovsäcken och tillbringa ett dygn ute i ett naturreservat i norra Thailand i en isolerad by som tillhör minoritetsfolket Lahu. Så intressant att få följa alla de vardagliga sysslorna där man är självförsöjande av det som naturen ger! 170 invånare fördelade på 32 hus och en kyrka mitt i byn. Pastorn är han i mitten i jeanskjorta.  Längst till vänster står Filip som är ute med Step Out och hjälper till på det internatboende som finns strax utanför reservatet för att dessa byars barn ska kunna gå i skola.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Ett mycket omvälvande år

Inte sedan 1987 när jag slutade skolan, förlovade mig, gifte mig, flyttade hemifrån, började jobba, skaffade radhus, bil, hund, fiskar och marsvin och i april 1988 dessutom blev pappa…har jag upplevt ett mer omvälvande år än 2015…

2015 har varit ett dramatiskt år med både sorg och glädje för mig och min familj.

Det började med att jag i januari avslutade min pastors- och föreståndartjänst i Immanuelskyrkan Malmö efter 20 år och fem månader. I somras flyttade jag, min fru och vår yngsta dotter från Malmö efter 21 år. Nytt jobb för min fru, ny skola för min dotter. Så i augusti får vår äldsta dotter jobb i Stockholm och flyttar in hos oss igen efter sex år som gift. Nu har hon och hennes man köpt en lägenhet 900 meter från oss!

I samma veva så går min svärfar bort efter en tids sjukdom och jag får förrätta den begravningen i Linköping. En och en halv månad senare så får min mamma sluta hastigt efter ett dramatiskt sjukdomsförlopp i cancer. Begravningen i Kungsportskyrkan Huskvarna med över 200 deltagare var ljus och vacker. Samtidigt är saknaden och sorgen stor.

Strax innan mamma dog fick vår äldsta son jobb i Stockholm så nu har också han flyttat in hos oss. Och i söndags blev jag och min fru medlemmar i Folkungakyrkan på Södermalm.

Till detta så kan man föra alla de stora förändringar som nu sker i Evangeliska frikyrkan genom det så kallade ”omtaget”. Känslan är verkligen ”alla bollar i luften” samtidigt… 

Omvärlden står ju inte heller för stabilitet och kontinuitet just nu…vi lever i en globalt mycket omvälvande tid – socialt, politiskt, religiöst etc…

Hela havet stormar….

I allt detta har jag fått påminna mig om Guds trofasthet och att Han står fast! Romarbrevet 8:28 har kommit till mig ständigt under året: ”För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa”. Vår Gud är expert på ”hela havet stormar”.

Tack och lov för det…

3 kommentarer

Under Okategoriserade